Press "Enter" to skip to content

Ministrerul turismului și Federația Patronatelor 

”Ministrerul turismului și Federația Patronatelor din turismul Românesc au încheiat prezentul protocol de colaborare:

Art.1  SCOPUL ȘI OBIECTUL  PROTOCOLULUI

Scopul protocolului îl reprezintă îmbunătățirea imaginii și creșterea notorietății României

ca destinație turistică prin promovarea brandului touristic național.

Ministerul acordă Partenerului gratuit,dreptul de a utiliza marca “România explorați Grădina Carpaților” și marca “România explore the Carpathian garden” în scop publicitar,în vederea promovării României ca destinație turistică,pentru a le reproduce pe: materialele de promovare realizate de Partener.

 

Art.2 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pe o durată de un an și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți,cu posibilitatea

prelungirii prin act adițional. “